Startsida

PLR STOCKHOLM

 

Till stockholmskkretsens medlemmar

 

SISTA ÅRSMÖTET MED STOCKHOLMSKRETSEN

 

Under senare år har antalet medlemmar i kretsen minskat kraftigt.

Vi har haft väldigt dålig anslutning till flera program. Styrelsen har diskuterat dessa problem i flera år.

Vid vårt senaste årsmöte, i mars 2017, beslutades enhälligt att Stockholmskretsen av PLR skall läggas ner.

 

För nedläggning krävs enligt stadgarna två på varande följande medlemsmöten.

 

Alla medlemmar kallas nu till ett sista årsmöte. den 13 mars kl. 12.00 i

Odd Fellowhuset på Västra Trädgårdsgatan 11 A, nära Jakobs kyrka intill Kungsträdgården.

 

Efter förhandlingarna äter vi en enkel sopplunch (pris 50 kr) och njuter av musikunderhållning och trevlig samvaro.

 

Vi hoppas att många medlemmar sluter upp till kretsens sista möte.

 

Anmäl dig senast torsdag 8 mars till

Kåge Phil, tfn 08- 97 60 18

eller

Lennart Hirseland, tfn 076-161 72 30

 

VARMT VÄLKOMMEN

Purus vitae dolor ut eu - Urna pulvinar suspendisse